O jílovské zlato - taneční soutěž v historických a historicko-scénických tancích

 

Taneční soubor Trn v oku se věnuje i osvětovým aktivitám, mezi něž patří i organizace taneční soutěže s názvem "O jílovské zlato", která si klade za úkol zlepšovat taneční platformu v České republice v oblasti historických a historicko-scénických tanců.

První tři ročníky této soutěže zaštiťovala svým jménem paní Lívie Klausová, tedy již na počátku jsme nasadili kvalitativní laťku celé akce vysoko.
Od roku 2006 si klademe na srdce, aby tato tradice byla zachována a všechny taneční soubory zabývající se touto kulturní oblastí měly možnost poměřit své síly navzájem mezi sebou, před odbornou porotou, ale v nemenší míře před odbornou i lajckou veřejností.

Taneční soutěž O jílovské zlato není pouhou exhibicí, ale ojedinělou akcí, která v Evropě nemá obdoby, hlavně pro svou formu, kterou je taneční soutěž.

Více o celém projektu najdete na webové prezentaci celé soutěže O jílovské zlato na

www.ojilovskezlato.wz.cz
 

O soutěži blíže

 

Jedná se o veřejnou soutěž, do které se můžou přihlásit amatérské, poloprofesionální, ale i profesionální soubory, jejichž taneční repertoár zahrnuje tance buď historické nebo inspirované historickými tanci nebo historií samotnou. Do soutěže se mohou hlásit taneční soubory tuzemské i zahraniční. Soutěž se zaměřuje na historický tanec z několika období - gotiky, renesance, baroka, avšak do budoucnosti plánujeme i tance z jiných historických období.

Poprvé se akce konala v roce 2006 v městě Jílové u Prahy, odkud pochází i její název. Mezitím se přesunula do Prahy, ale její název zůstal i jako vzpomínka na vstřícnost lidí, kteří tento projekt v jeho počátku podpořili. Během let se rozšířila i o další aktivity, jako taneční výuka nebo odborné diskuze na téma historického tance.

 

Kontakt

Eva Halanová
produkce
(CZ, EN, ES, PORT)
+420/ 605 380 308
kenningproductions@gmail.com

Ajna Kenning
managing director
(CZ, EN, DE, HU)
Mobil: +1-415-712-9261
E-mail: trnvoku@centrum.cz